Bowling- en partycentrum Putter Eng gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Persoonsgegevens

Bowling en partycentrum Putter Eng verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze zelf aan ons verstrekt. U kunt uw persoonsgegevens opgeven via de website indien u vragen of opmerkingen voor ons heeft over onze dienstverlening of een reservering wilt plaatsen. Om dit goed te kunnen doen verwerken wij uw voor- en achternaam, adres, postcode woonplaats, geslacht, emailadres en telefoonnummer. Daarnaast hebben wij deze gegevens ook nodig als u online, telefonisch, mondeling of op andere wijze reserveert. Enig doel is om uw reservering vast te leggen. Het registreren van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP adres van waaruit u onze website bezoekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet de leeftijd controleren en raden ouders/voogden aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Bowling- en partycentrum Putter Eng verwerkt uw persoonsgevens onder meer voor de volgende doelen:

 • Voor het plaatsen van alle reserveringen, zowel online, via de website, telefonisch of mondeling
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Voor (Online) dienstverlening
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen
 • Uitvoeren van sollicitatieprocedures
 • Bewaken van uw en onze veiligheid binnen het bedrijf
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Geautomatiseerde besluitvorming

Bowling en partycentrum Putter Eng neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bowling- en partycentrum Putter Eng) tussen zit.

Delen met anderen

Bowling- en partycentrum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren

Bowling- en partycentrum Putter Eng bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging

Bowling- en partycentrum Putter Eng neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.
Bij online reserveringen worden de gegevens via een versleutelde verbinding HTTPS geregistreerd, uw persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen in het reserveringssysteem. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Op onze website worden mogelijk cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.
Daarnaast maakt Bowling- en partycentrum Putter Eng mogelijk gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat wordt door Google opgeslagen inde Verenigde Staten. Voor meer informatie leest u het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Linkedin, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaring van Twitter, Linkedin, Facebook en Google+ om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Camerabewaking

Wij hechten waarde aan uw en onze veiligheid en maken daarom gebruik van 24/7 camerabewaking binnen ons bedrijf. Deze beelden worden opgenomen en bewaard zolang strikt noodzakelijk is.

Uw rechten en vragen

U heeft het recht om Bowling- en partycentrum Putter Eng schriftelijk een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Wijziging privacyverklaring

Bowling- en partycentrum Putter Eng kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

U kunt uw vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens richten aan:

Bowling- en partycentrum Putter Eng
De heer R.P. Bakker
Engweg 6a
3882 AL PUTTEN
info@bowling-puttereng.nl